Contact & support

Adres

Blankenstein 148a
7943 PE Meppel

Telefoonnummer: 088-1186444

Email: info@blunetworks.nl

Contact & support

088-118 64 44

Privacy Statement

Onderstaand privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website alsmede alle transacties en overeenkomsten die u met BLU Networks heeft.

Verwerking van persoonsgegevens

BLU Networks verwerkt persoonsgegevens in de zin van de wet (AVG) om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten die BLU Networks aanbiedt.

Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de contractant toestemming tot de verwerking van de bedrijfsgegevens door BLU Networks. Deze gegevens omvatten bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats, alsmede overige (persoons)gegevens die bij of naar aanleiding van deze overeenkomst zijn verstrekt. BLU Networks zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht(en) uit hoofde van die overeenkomst ofwel de gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. BLU Networks zal de gegevens in haar administratie verwerken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de betreffende dienstverlening. BLU Networks zal de gegevens mede mogen verwerken met het oog op vergroting van het klantenbestand van BLU Networks waaronder tevens wordt verstaan het aanbieden aan de contractant van andere diensten tenzij de contractant daartegen uitdrukkelijk bezwaren heeft geuit.


Cookies

Bij het bezoeken van de website van BLU Networks worden cookies aangemaakt die uitsluitend te maken hebben met de werking en het gebruikersgemak van de website:

  • PHP sessie ID cookies
  • CMS cookies


Beveiliging van persoonsgegevens

BLU Networks neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. BLU Networks heeft de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne richtlijnen en procedures. De werkwijze van BLU Networks is compliant met ISO27001:2013.


Onze medewerkers

Personen werkzaam voor BLU Networks hebben strikte geheimhouding vanuit de arbeidsovereenkomst voor alle informatie die binnen BLU Networks wordt verwerkt. Daarnaast zijn onze medewerkers gebonden aan onze interne gedragsregels.


Uw rechten

U kunt bij BLU Networks verzoeken om rectificatie en aanvulling, bezwaar, beperking van verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, inzage, correctie, dataportabiliteit of vergetelheid van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens. Uw schriftelijk en gemotiveerd verzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen.


Wijziging privacy statement en cookie beleid

BLU Networks behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving haar privacy statement en cookie beleid te wijzigen bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van BLU Networks. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Terug